Menu

Pracujeme na tom, aby svět fungoval lépe

Nebojíme se si vykasat rukávy a přiložit ruku k dílu

Pod českou komorou naší celosvětové firemní iniciativy GE Volunteers se zapojujeme do nejrůznějších dobrovolnických akcí. V roce 2015 v GE Aviation Czech pomáhá téměř polovina zaměstnanců a dohromady jsme absolvovali 350 dobrovolnických hodin.

Společenoská zodpovědnost - GEAviation Czech

Nadále snižujeme náš dopad na životní prostředí

Omezujeme využívání přírodních surovin a snižujeme tvorbu emisí. Jen za rok 2014 se nám podařilo snížit spotřebu vody téměř o 3 %, spotřebu energie o 3 % a spotřebu plynu o 22 %. Vyhazujeme o 18 % méně věcí a naše uhlíková stopa se oproti loňskému roku snížila o 11 %.

Ohleduplnost k životnímu prostředí - GE Aviation

Prací ku zdraví – taková je naše pracovní filosofie

Pomáháme kolegům se zdravým a vyrovnaným životním stylem. V naší pražské centrále najdete fitness tělocvičnu a každý týden pořádáme pro naše zaměstnance Ovocné středy, kdy rozdáváme ovoce.

Soustředíme se na 5 oblastí, které ovlivňují lidskou fyzickou a dušení pohodu:

  • zdravé jídlo,
  • prevence (speciální přednášky a pravidelné očkovací programy),
  • pomoc s odvykáním kouření,
  • podpora fyzických aktivit a sportu,
  • a pomoc se stresem.